TOP

Jakie cechy powinien mieć dobry notariusz?

Przede wszystkim, dobry notariusz ma za sobą wiele lat nauki, które wielokrotnie testowały jego cierpliwość. Przyswajanie skomplikowanych przepisów, umiejętne radzenie sobie w zawiłościach logiki, skrupulatne badanie norm prawnych- czynności te doskonale ćwiczą przyszłego prawnika w cierpliwości.

Kategoryczność i asertywność

Prawnik na co dzień pracuje z ludźmi i powinien umieć radzić sobie z ludzką postawą roszczeniową. Do kancelarii notarialnej przychodzi cały przekrój społeczeństwa. Od ludzi, którzy totalnie nie potrafią odnaleźć się w rzeczywistości prawnej i często mają problem z archiwizacją swoich dokumentów, po ludzi, którzy uważają, że znają prawo lepiej od samego notariusza. We wszystkich przypadkach notariusz musi odnaleźć w sobie spokój i cierpliwość, a także asertywność przy tłumaczeniu rozmaitych, czasami skomplikowanych regulacji prawnych.

Odpowiedzialność

Prawnik musi mieć świadomość ogromnej odpowiedzialności- również w świetle prawa, która spoczywa na nim przy tworzeniu akt notarialnych.Musi umieć zachować skupienie i koncentracje na danej sprawie, zwłaszcza, że praca notarialna nie kończy się wraz z wizytą petenta, a trwa czasami kilkanaście dni. Należy powiem przewertować stos dokumentów, by stworzyć konkretną dokumentację danej sprawy. Jest to zadanie odpowiedzialne i wymagające maksimum koncentracji.

Uczciwy i merytoryczny notariusz

Obowiązkiem prawnika jest dysponowanie rozległą wiedzą w dziedzinie, w której się specjalizował. Uczciwy prawnik nigdy nie zatai przed petentem żadnych istotnych szczegółów sprawy. Powinien on w sposób prosty i zwięzły wyjaśnić mu istotę danego zagadnienia i pomóc przeprawić się przez biurokratyczne morze.

Wyrozumiałość i cierpliwość notariusza

Notariusz z racji wykonywanego zawodu, często bywa świadkiem ludzkiego powodzenia, ale również, niestety ludzkich dramatów. Często musi on wywierać wpływ na strony, które dotyczy akt, tak by w przyszłości uniknąć niepotrzebnych komplikacji. Ponadto, jest on świadkiem sporów między członkami rodziny w kwestii dziedziczenia, uczestniczy on w procesie przeniesienia własności nieruchomości. Jednym słowem- notariusz nadaje ważność rozmaitym dokumentom. Zajmuje się więc takimi jak zawiązanie spółki, czy sporządzenie testamentu.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

Categories Biznes
https://xann.pl/sitemap ubezpieczenie szkolne ubezpieczenie samochodu